Utrecht | 8 juli 2020
City Deal Eenvoudig Maatwerk

Doen wat nodig is om mensen uit de problemen te houden of te halen. Dat is waar de City Deal Eenvoudig Maatwerk om draait. Hoe dat werkt in de praktijk staat in het Maatwerk Magazine, een uitgave van Agenda Stad en het Programma Sociaal Domein. Voor het magazine fotografeerde ik beleidsmakers, hulpverleners en ook de ontvangers van eenvoudig maatwerk. Wat me trof in hun verhalen? Hoe ogenschijnlijk kleine ingrepen een wereld van verschil kunnen maken. 

Als inwoners aankloppen bij een wijkteam hebben zij vaak problemen op het gebied van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten en schulden. In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren acht gemeenten met vormen van maatwerk om deze mensen te helpen. De insteek daarvan is: simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken en handelen buiten de bestaande kaders. 

Op de cover van het magazine staat Buket, een trotse Zaanse die voor haar en haar twee kinderen geen huurwoning kon krijgen, maar wel een dure plek in de noodopvang. Uiteindelijk komt die huurwoning er toch. Een win-winsituatie want Buket kan haar kinderen de stabiliteit geven die ze nodig hebben en de gemeente spaart hoge kosten voor uithuisplaatsing en noodopvang uit.

Het magazine met het volledige verhaal van Buket staat op de website van het Programma Sociaal Domein.

Webdesign: Selli.nl